BÌNH THỞ DƯỠNG KHÍ VÀ MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC TRUNG QUỐC

Mã số: 20724492004
Giá: 0 VNĐ

 Bình thở OXY và mặt nạ dưỡng khí Trung Quốc

Một bộ bình khí thở bao gồm các bộ phận sau: Mặt nạ thở, bình thở, van cấp khí, đồng hồ chỉ báo áp suất, bộ dây đeo, van xilanh...

[ In trang này ]   [ Đóng cửa sổ ]